Home

Irodalmi műfajok általános iskola

nagyepikai műfajok: az életet a maga teljességében akarja bemutatni. Eposz, regény, útleírás, életrajz Eposz, regény, útleírás, életrajz kisepikai műfajok : célja nem az élet teljességének ábrázolása, hanem 1-1 ember életének jellemző fordulatát mutatja be MŰNEMEK, MŰFAJOK . A műnemek az irodalmi művek nagyobb csoportjai. Három műnemet különböztetünk meg: a lírát, az epikát és a drámát. Meghatározásuk nem egyértelmű; egy-egy irodalmi művet sokszor nehéz besorolni, ha benne több műnem jellegzetességei keverednek Mű-nemek és műfajok: A műnem a műfajok fölött álló, magasabb kategória: az irodalom alapvető kifejezésformája. Három műnemet különbözetünk meg: - líra - epika - dráma: LÍRA: A lírai műnembe tartozó irodalmi alkotásokban mindig hangsúlyosan van jelen a lírai én Arcok > Középiskola > Irodalmi műfajok . Legnépszerűbb műfajok Novella. A novella (latin 'új, újdonság') vagy a gyakran szinonimájaként használt rövid elbeszélés a kisepika műfajai közé tartozik. A legáltalánosabban elfogadott meghatározás szerint a novella olyan, tömören előadott történet, mely nem törekszik a.

Irodalomtanulás » Irodalmi műfajok

Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola Helyi tanterv 1 Magyar nyelv, irodalom A változat EMMI kerettanterv, 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1. alapján 5-8. évfolyam Alapelvek és célok Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú ismerete és árnyalt használata Irodalmi szövegek feldolgozása a népköltészet (mesék, népdalok, versek, szólások, mondák, balladák) és a műköltészet (elbeszélések, regények, mesék, történelmi olvasmányok, mítoszok és versek) köréből negyedik osztályos tanulók számára Irodalom tananyag a 9. évfolyam számára. Témái: Az irodalmi mű jellemzői. Epikai és lírai műfajok az Ókor, a Középkor, a reneszánsz, a humanizmus és a barokk irodalmában. A dráma műfaja az Ókortól a francia klasszicista színházig

ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT. Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tömegkommunikációs műfajok bemutatása. • Az átdolgozásokban nagyobb hangsúlyt • Az irodalmi anyaghoz kapcsolódó elemzések, összefoglalók. • A mű szerzőjét bemutat (Az iskola honlapján megtalálhatóak a helyezettek, a Facebook oldalon pedig a videó.) A sok jelentkező közül végül 28-an álltak a színpadra, ahol szebbnél-szebb, rövidebb-hosszabb, viccesebb és szomorkásabb műveket is hallhattunk. Törökbálint: Zimándy Ignác Általános Iskola (Dózsa György u. 15.

MŰNEMEK - Körzeti Általános Iskola Kert

előadásról, valamint az irodalmi és a nem irodalmi szövegek értő feldolgozása, illetve az önálló ismeretszerzésére. Ezen tevékenységek szinte minden tantárggyal való találkozáskor elengedhetetlenek. Különösen fontos az irodalmi művek értelmezése, kulcsmondatok megtalálása, érve Böngészési kategóriák: korcsoportok, lányok-fiúk és műfajok. Aktuális hírek. Hasznos linkek; Microsoft Teams; Módosul az iskola házirendje szeptember 1-től; Kapcsolódó anyagok. Dokumentumok; Gyerekirodalmi adatbázis; ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola. Készült: 2015 Irodalmi műfajok 1 - Irodalmi műfajok 2. - Műfajok - Műfajok - 9. osztály - Műfajok - irodalmi fogalmak - Zenei műfajok - Lírai műfajok - Irodalmi alako Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv 2015 ak, mv, kv, E, Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések megállapítása pl. az irodalmi témák felismerése során. A műelemzés képességének fejlesztése lírai alkotások olvasásával. H, E, kv, e

Műnemek, műfajok

Lírai műfajok - A műfajok csoportosítása - Műfajok és műnemek - Irodalmi műfajok 1 - Irodalmi műfajok 2. - Irodalmi keresztrejtvény - Műfajok Elektronikus ügyintézés. Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy az elektronikus ellenőrző révén már ismerős KRÉTA rendszer új - e-ügyintézés - modullal bővült. Ennek lényege, hogy a tanulókkal kapcsolatos ügyek (pl. mulasztás igazolása, kérvények, beíratás stb.) elektronikusan is intézhetővé válik

Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 5-8. évfolyam Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét. Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában Általános iskola, felső tagozat. Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tömegkommunikációs műfajok bemutatása. • Az átdolgozásokban nagyobb hangsúlyt irodalmi művek, műrészletek. • Az olvasott mű témájához V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA 5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy iztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrá Öt csapat részvételével, pályázati pénzből szerveztek vetélkedőt Hegyfalun az iskola pedagógusai. Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Nem a szokásos.

1 BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Magyar nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet ÉVFO- LYAM : A TANTÁRGY NEVE: Magyar irodalom (normál tanterv, német nemzetiségi nyelv, emelt szintű angol) Magyar irodalom (normál tanterv, német nemzetiségi nyelv, emelt szintű angol. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5 9. évfolyam Heti óraszám: 2; évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Irodalmi kifejezésformák Az epikai művekben: − az idő- és eseményszerkezet felismerés Könyv: Irodalmi olvasókönyv 8. - Az általános iskola 8. osztálya számára - Dr. Brósz Róbertné, Simon István, Sütő András, Mikszáth Kálmán, Móricz. Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola irodalmi pályázati felhívása középiskolás diákok számára a szegedi egyetem létrejöttének 100 éves, illetve a szegedi összegyetem megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából antológia készítésére, könyvborító tervezésére, valamint drámai mű megírására. A.

A Szentgyörtgyi István Általános Iskola Színház az egész világ címmel irodalmi és rajzpályázatot hirdet agyományainkhoz híven idén is meghirdetjük a Szentgyörgyi apok keretén belül az irodalmi és rajzpályázatunkat Könyv: Irodalmi olvasókönyv 8. - Az általános iskola 8. osztálya számára - Hámor Jánosné, Gerő Réka, Remeczné Komár Gabriella, Poszpisek Márta |..

Antik irodalmi műfaj, a tökéletes boldogság, a felhőtlenül békés, harmonikus világ leírása; leggyakrabban pásztori életkép. Az idill olyan költői látásmód, amely az eszményt a valóságban létezőnek, megvalósultnak mutatja be, harmonikusnak ábrázolva az ember és a természet, az eszmény és a realitás viszonyát Az ismert szerzőjű alkotások műfajtípusai nemcsak az egyes műfajok fejlődéstörténetét reprezentálják, hanem a közvetítő közeg, a művészi nyelv állapotát, sőt a kor jellemző stílusjegyeit is. Goda Imre - M. Boda Edit: Irodalmi olvasókönyv az általános iskola 7. osztálya számára

Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai program - Helyi tanterv 2020 A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgy Sportiskolai Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv 2030 Érd, Fácán köz 1. 5-8. évfolyam - 2013. Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot, ugyanakkor különböző Lírai és nem lírai verses műfajok megismerése, jellegzetességeik, tartalmi és forma

Irodalmi műfajok doksi

 1. t például a Modern amerikai iskola, amely a szerzői művek.
 2. Irodalom tantárgy, általános iskola 6. osztályos tananyaga: Fazekas Mihály, Vörösmarty Mihály, Arany János, Toldi, Gárdonyi Géza, Egri csillagok. Hányas osztályzatot kapnál a 6. osztályos irodalomból
 3. Kedves Diákok! Ez a könyv, a hagyományosan kialakult iskolai fokozatokat véve alapul, az általános iskola hatodik osztályának megfelelő tananyagot tartalmazza. Bármely iskolatípusban tanultok tehát, könyvünk a tizenkét éveseknek szól. Tankönyvünk az eddig tanultakra épül
 4. irodalmi művek összessége. c) az epika jellemzőit Történetmondó, cselekménnyel rendelkező műfajok tartoznak ide. Hosszabb terjedelmű, prózai formájú. Több szereplő és helyszín jelenik meg. (Azt szeretném elérni, hogy az itt közöltekhez hasonló válaszokat adjanak.) beszéltetés, magyarázat, gyakorlás, értékelés.
 5. Az iskola névadója (Bornemisza Péter) Bornemisza életének, munkásságának legfontosabb tényei. Bornemisza művei, versei. Siralmas énnéköm vers elemzése. Néhány kortárs protestáns prédikátor, a bibliafordítások története (Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia). Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely, prédikátor-költő. 3
 6. 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom Felső tagozat 5-8 évfolyam A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó és a fogalmi.
 7. A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium hivatalos weboldala. Nyitólap Az iskoláról Alapítvány Elérhetőségek, telefonszámok Általános iskolai tájékoztató (Bethlen) Gimnáziumi tájékoztató a Biblia (műfajok, té­mák, motívumok ).

Az iskola nevelőtestülete a Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját a 2013. március 26-án megtartott nevelőtestületi értekezleten 49 igen, szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett elfogadta. Budapest, 2013. március 26. Jegyzőkönyvvezető: Bécser Péter. Hitelesítők: Gergely Botond Fejes Istvá Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 22 Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat 19 A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei - bevezetés 7 Arany János: Toldi 30 Nagyepikai alkotás (regényelemzés) - egy Jókai-regény és Helyi tanterv - magyar nyelv és irodalom általános iskola 5-8. évf. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 3 a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét,

Megújult Comitatus a tanítványi láncolat irodalmi műhelyHelyi Tanterv melléklet felső tagozat (2013) | Móra Ferenc

Ebben az időben a budapesti Horváth Mihály téri Gyakorló Általános iskola (a mai Fazekas egyik elődintézménye) tanáraként dolgozott.Az eredetileg költőként induló Szabó Magda 1958 után már regény- és drámaíróként tért vissza. A Freskó és Az őz című regények hozták meg számára az országos ismertséget. Ettől. 10.Irodalmi műfajok az óvodában Az irodalmi nevelés lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályában 2.Tehetséggondozás az anyanyelvi nevelésben 3. Olvasástanítás egykor és ma 4. A szövegértés fejlesztésének módszerei 5. A mesék szerepe az anyanyelvi nevelésbe Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM: Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiség A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve nyelvtani kérdések megválaszolása, szavalat (memoriter, értelmezés), irodalmi tájékozottság, olvasottság. Felvételi pontszám számítása: az általános iskola 5. év végi és 6. félévi eredményei alapján*: max. 50 pont a központi írásbeli vizsga eredményei alapján: olvasás-szövegértés: matematika: max. 50 pon

Olvasás-irodalom - 4

ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL 12. A 1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Szokatlanság és formabontás Ady Endre Új versek című kötetében 4 Tantárgyi minimum követelmények magyar nyelv és irodalomból . Az 5-8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása Olvasókönyvek az általános iskola 2., 3., 4. osztálya számára Egyre inkább úgy látom, hogy legkésőbb az alsó tagozaton (igazából azonban már az óvodában) eldől az a kérdés, vajon olvasó lesz-e egy gyerekből, vagy sem. Az, hogy ötödik osztályban hogyan tud olvasni egy gyerek, milyen viszonya van az irodalomhoz, nagy. http://palicsipite.ucoz.hu/blog/irodalmi_rejtveny/2015-11-01-141. Iskola típusa : Általános iskola Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Az oktatás fejlesztése, használhatóbbá tétele hivatalos szemmel. Új Pedagógiai Szemle - Európai Uniós fejlesztések - TÁMOP - TIOP - Tudástá

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. Az irodalmi műveltség bővítése, irodalmi műelemző képesség Műnemek és műfajok felismerése, jellemzőik A képszerűség stilisztika Humanista műfajok Janus Pannonius életművében Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, I, Humanizmus, szerk. Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter, Bp., 1998. hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és. Kálai Sándor a Debreceni Egyetem Francia Tanszékén tanított modern francia irodalmat. Francia bűnügyi regényeket olvasva kezdett érdeklődni a populáris irodalmi műfajok és a modern tömegkultúra iránt. Jelenleg a magyar bűnügyi irodalom, illetve a magyar tömegkultúra történetét kutatja

A magyar nyelv és irodalom témakörök összeállításakor a Nemzeti Alaptantervre (NAT) épülő kerettanterv az általános iskola 5. és 6. osztályára vonatkozó kimeneti tananyagát vettük alapul. Szóbeli vizsgánkon az elméleti tudást mindig szövegeken, vagyis a szövegértési folyamat részeként vizsgáljuk Aki úgy érzi, hogy van egy kis írói vénája, a Költögető mellett újabb lehetőséggel találkozhat a következőkben.. Az Arany János Általános Iskola az Arany-hét keretében idén is megrendezi hagyományos Irodalmi Kávéházát, melyre szeretettel várja az ifjú író- és költőpalánták műveit. Írásaitokat jeligével ellátva 2010. február 15-ig várják a következő.

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5-8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 legkülönfélébb irodalmi és nem irodalmi szövegek ) feldolgozásával bevezeti a gyermekeket a magyar nyelv rendszerébe, amely elősegíti az A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének. ki mennyit tud az általános iskolai tananyagból, és hangsúlyos szerepet kap az is, hogyan tudja megfogalmazni mondandóját. Emellett fontos az is, mennyire fogékony az irodalom iránt, van-e önálló véleménye egy-egy irodalmi műről, milyen széles látókörrel rendelkezik, hogyan tud értelmezni egy olvasott szöveget a felvételiző 1. Alanyköziség-elméletek és interkulturális találkozások (az amerikai őshonos irodalmi műfajok példáján bemutatva) 2. Performatív alanyképzés mese-elméleti keretben (az amerikai ifjúsági irodalom példáján bemutatva) 3. Diskurzuselmélet és a 20. századi amerikai média. 4 Populáris japán irodalmi műfajok A japán kora-újkor (1600-1868) számos olyan irodalmi műfajt hívott életre, amelyek a mai japán irodalomra, s annak nemzetközi elismertségére is nagy hatással voltak. Közülük kettőt szeretnénk kiemelni előadásainkban: a haikut és a kibjósit

Video: Irodalom Sulinet Tudásbázi

Budajenői Általános Iskola

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium hivatalos weboldala. Nyitólap Az iskoláról Alapítvány Elérhetőségek, telefonszámok Általános iskolai tájékoztató (Bethlen) Gimnáziumi tájékoztató Ember és nyelv (Általános nyelvi ismeretek) 1. A nyelv mint jelrendsze A GYÖMRŐI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2230 Gyömrő, Kossuth F. u. 5-7. 06 29 331 311 E-mail: iskola@fekete-gyomro.sulinet.hu OM azonosító: 032500 Készítette: Hajdú András igazgat

Matematika Általános Iskola doksi

Irodalomtudományi Doktori Iskola Általános irodalom- és kultúratudomány Francia irodalom Gender az angol és amerikai irodalomban és kultúrában Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története Skandinavisztika Szláv irodalmak 1945 utáni magyar irodalo A pályázatot az alapítvány általános és középiskolásoknak írja ki. A beadás módja: a pályázatokat gépelve, vagy számítógépen kinyomtatott formában, egy példányban postán kell eljuttatni a következő címre: MOZAIK KIADÓ 6701 Szeged, Pf. 301. A pályázat jeligés, ezért kérjük, hogy a dolgozat mellé egy zárt. Általános műveltséggel és hitélettel összefüggő tárgyak Az önéletrajzi irodalmi műfajok szövegnyelvészeti-pragmatikai-stilisztikai vizsgálata. Az irodalmi nyelv. órákat tartok, 2002 óta pedig a doktori iskola francia műhelyének nyelvészeti képzéséért felelek. Az oktatás mellett a továbbképzés. Irodalmi csillagdélután. Költőként a keleti versformákat igazítja a magyar nyelvhez, prózaíróként a rövid műfajok avatott mestere. Az esten megpróbáljuk megfejteni a művész sokszínűségének titkait, és ízelítőt adunk mind költői, mind prózaírói munkásságából. Krúdy Gyula Általános Iskola energetikai.

Irodalom - EGYÜTTHALAD

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5-8. évfolyama számára A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és hangula Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. Sz. Ált. Iskolája NÉV.

Műnemek és műfajok zanza

SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. valamint a leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete Irodalmi ismeretek - Az irodalom létformája Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 14. óra, A folklór jelenségei, népművészeti műfajok Segédvideók Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb érvényesülésben - kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy az általános iskolában tanult műfajok körének kiterjesztése, az értő, kritikus befogadáson kívül önálló szövegalkotás.

Gyerekirodalmi adatbázis - ELT

BUDENZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. TANMENETEK 2011/2012. Tankönyvek: 15-17. Műnemek - műfajok Epika, líra dráma 18-19. Szerző - mű - befogadó Karinthy Frigyes: A cirkusz Irodalmi közlésfolyamat 20. Összefoglalás. Felkészülés a dolgozatra. 21. I. témazáró dolgozat Fogalmazás, szövegalkotás 22. Illyés Gyula élete és munkássága (1902 - 1983) Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni. Költő, dráma, regény és esszéíró, műfordító. József Attila generációjához tartozik. Életművében a népi, nemzeti és egyetemes értékek ötvöződnek Helyszín Dienes Valéria Általános Iskola . Nemzetiségi napunk keretén belül az intézmény minden osztály számára életkorának megfelelő programokat kínálunk, olyan tevékenységeket és témákat, amelyek őseink életét közelebb hozzák a gyerekhez. Ennek megfelelően az 1-8. osztályosok több állomáshelyen, forgószínpad.

Irodalmi műfajok - Tananyago

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei műveltséget biztosítson Epikai műfajok pl. az eposz, a regény, a verses regény és az elbeszélő költemény. Líra: szubjektív, belső nézőpontú, érzelemközpontú. Lírai műfajok pl.: az elégia, az óda, a da b/ Az epikai műfajok példákkal együtt. c/ Mondj el egy verset József Attilától! a/ Kölcsey Ferenc: lényeges életrajzi elemek. A általános iskolában tanult nyelvi, nyelvtani ismeretek rendszerezése, ismétlése; felkészítés a nyelvtani és irodalmi ismeretek önállóan alkalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek, illetve a különböző típusú szövegek értése, elemzése során. A nyelvi tudatosság fejlesztéséne Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. Az irodalom mágikus jellege. Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. Műnemek: epika, dráma, líra. Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet.

9. évfolyam 1. Irodalmi műnemek, műfajok 2. Homérosz: Íliász (keletkezéstörténet, cselekmény, szerkezet, epikai kellékek, embereszmény) 3. Szophoklész. Általános iskola; Publicisztikai műfajok I. Kommunikációs kultúra - Szövegértés, -alkotás, -mondás Osztály. Petőfi Sándor Felhők-korszaka. Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai. 23. heti tananyag. Radócki Dukai Virág. Magyar nyelv és irodalom. Középiskola II Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium IV. tantárgyi tantervek 5-8. évf. 4 Bevezetés A Salgótarjáni Általános Iskola 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre ker Györffy István Katolikus Általános Iskola helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 Magyar nyelv és irodalom - helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.1 (A) változata alapján Célok - Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egysége, ugyanakkor különböz ELTE Savaria Egyetemi Központ A Központról. Savaria Campus Iroda; Tanulmányi Hivatal; Tehetséggondozá

 • Rizstermesztés folyamata.
 • Esküvő várandósan.
 • Fáradt duzzadt szemek.
 • Centrilobularis.
 • Autó felépítése könyv.
 • Regenor pattogatott kukorica.
 • Stavanger látnivalók.
 • Kontrafékes bmx.
 • Ray liotta filmek.
 • Osztott műanyag ablak.
 • Fibroticus stroma.
 • Hoteles horror filmek.
 • Kutya behozatala amerikából.
 • Chrome printers.
 • Óidő állatai.
 • Bináris kód olvasó.
 • Chili con carne femina.
 • Szíriai polgárháború harcoló felek.
 • Felhő fajták.
 • Görög édességek nevei.
 • Star wars sisak eladó.
 • Olaszországból magyarországra.
 • Twitch register.
 • A sebhelyesarcú letöltés.
 • Ul pergetés süllőre.
 • Counter strike 1.6 aimbot.
 • Bibliával kapcsolatos szobrok.
 • Brainbox 5 .
 • Fultoni beszéd országok.
 • Amway produse.
 • Előtej szülés előtt.
 • Youtube élő adás nézése.
 • Amerikai mre pack rendelés.
 • Jóga workshop.
 • Crystal nails francia gél lakk.
 • Hotel Astoria Wikipedia.
 • Nyers földimogyoró ára.
 • Vir sziget tengerparti apartman.
 • Virtuális szemüveg film.
 • Anatómia beugró kérdések.
 • Francia romantikus filmek 2017.