Home

Tembotrion

Komosa biała - zwalczanie, szkodliwość, charakterystyka

Tembotrione (Ref: AE 0172747

 1. A new post-emergence herbicide for the control of a broad spectrum of broad-leaved and grassy weeds in corn and other crops. Example pests controlled. Barnyardgrass; Crabgrass; Foxtail; Goosegrass; Nutsedge; Wild oats; Johnsongrass; Junglerice; nightshade; pigweed; Ragweed; Velvetleaf; Waterhemp. Example applications
 2. Hatóanyagai közül a tembotrion a kukoricában lebomlik, az izoxadifen-etil pedig elősegíti ezt lebomlást (csak a kultúrnövénynél, a gyomok esetében nem) így javítja a termék szelektivitását, ennek következtében az érzékenyebb fajtáknál pl: csemegekukorica is alkalmazható
 3. Gyomirtó permetezőszer kukorica (áru, csemege, kukoricavonalak) és mák védelmére magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen. Hatóanyaga: gyomirtó hatóanyag: 44 g/l tembotrion széfener hatóanyag: 22 g/l izoxadifen-etil Forgalmazási kategória: II. Dózi
 4. A 44 g/l tembotrion hatóanyag a HRAC F herbicidcsoporton belül a triketonok hatóanyagcsoportba tartozik. A hatóanyag a növények 4-hydroxyphenylpyruvat dioxygenase (HPPD) enzimjét gátolja, ami a klorofill UV védelmét biztosító karotinoidok bioszintézisében játszik elengedhetetlen szerepet

Tembotrion: kukoricában egyéves gyomok ellen. Topramezon: kukoricában egyéves gyomok ellen. Fenil-ketonok (izoxazolok) Szisztémikus, a gyökéren és a levélen át egyaránt felszívódó hatóanyag. Hatóanyag és szerkezeti képlet: izoxaflutol. Kémiai elnevezés tembotrion + tienkarbazon-metil + izoxadifen-etil. Capreno. 0,25-0,3 l/ha. A permetléhez a hatékonyság fokozásának érdekében az adjuvánsok (repceolaj, metiloleát­ +metilpalmitát, trisziloxán+poli­ éter) adagolása nélkülözhetetlen. Kukoricában 7-8 leveles állapot után már nem szabad állománykezelő szereket alkalmazni. Hazard classification & labelling Hazard classification and labelling. The 'Hazard classification and labelling' section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to. Synthesis. The synthesis of mesotrione was first disclosed in patents filed by ICI, who had acquired Stauffer in 1987. 1,3-Cyclohexanedione is first reacted with the acid chloride of 4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid under conditions in which the enolic hydroxyl group of the diketone reacts to form the benzoylated derivative. In a separate step, this is rearranged to mesotrione using a.

gyomirtó hatóanyag: 44 g/l tembotrion széfener hatóanyag: 22 g/l izoxadifen-etil Forgalmazási kategória: II. Dózis: 1,75 - 2,25 l/ha, 250-300 liter vízzel kijuttatva. A tembotrion hatóanyag a HRAC F herbicidcsoporton belül az triketonok hatóanyagcsoportba tartozik, a tienkarbazon-metil hatóanyag a HRAC B herbicidcsoporton belül a szulfonilamino-karbonil-metil-triazolinonok hatóanyagcsoportba sorolható, míg az izoxadifen-etil antidótum széfener A mutation to an allele coding for P450 enzymes in corn hybrids reduces tolerance to the mesotrione and tembotrione, especially if the hybrid is homozygous for the non-functional allele

Broćika lepuša – Galium aparine u ratarstvu- Agrotop VSG

Izoxadifen-etil és tembotrion hatóanyag összetételű gyomirtó szer. Kukoricában a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen Contextual translation of tembotrion into English. Human translations with examples: tembotrione, tembotrione (r) Contextual translation of tembotrion from Danish into Hungarian. Examples translated by humans: tembotrion Hasznos tudnivalók a Laudis-ról: - Hatóanyaga: tembotrion. - Hatásmód: a tembotrion hatóanyag a HRAC F herbicid csoporton belül a triketonok hatóanyag csoportba tartozik. A hatóanyag a növények 4-hidroxifenilpiruvát-dioxigenáz (HPPD) enzimjét gátolja, ami a klorofill UV-védelmét biztosító karotinoidok bioszintézisében játszik elengedhetetlen szerepet

tembotrion allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances flonicamid, silver thiosulphate and tembotrione zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion tembotrion. Szakcikkek / Gyomirtás . A sokoldalú Laudis. 2019. április 27. Több mint egy évtizede, hogy engedélyt kapott a Laudis kukoricagyomirtó-szer, ez idő alatt óriási karriert futott be, hiszen könnyebb felsorolni azokat a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényeket, amelyek ellen nincs, vagy nem elegendő a. tembotrion szer maradék-határér tékei tekintetében tör ténő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett. Tembotrion + Izoxadifen-etil (44 g/l+22 g/l) Veszélyes komponensek Figyelmeztető mondatok A 1272/2008 számú EK szabályozás szerint Név CAS szám / EU-szám / REACH Reg. No. Osztályozás Konc. [%] 1272/2008/EK RENDELETE Tembotrion 335104-84-2 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H41

Hoću neću – Capsella bursa-pastoris u ratarstvu- Agrotop

Tempo Farmmix Csopor

gyomirtó hatóanyag: 44 g/l tembotrion; széfener hatóanyag: 22 g/l izoxadifen-etil; Forgalmazási kategória: II. Kiszerelés: 5 l, 1 l. Dózis:1,75 - 2,25 l/ha, 250-300 liter vízzel kijuttatva. TOTAL gyomirtósze tembotrion topramezon: acetoklór klopiralid dimethenamid dikamba pendimetalin rimszulfuron safluenaicl s-metolaklór: A fűféle, pillangós és keresztesvirágú takarónövényeket a kukorica sorközébe történő vetés esetén az alábbi hatóanyagok károsíthatják

Az Onyx-ot mindig tankkombinációban juttassuk ki, önálló alkalmazását nem javasoljuk.Az utóbbi évek kísérleti tapasztalatai azt mutatják, hogy látványosan felgyorsítja a gyomirtást, ha triketonokkal, mezotrion, tembotrion, szulkotrion-kombinációban juttatjuk ki. Éppen ezért az új Onyx Duo csomagajánlatunk kialakításakor is figyelembe vettük a kísérletei eredményeink. A tembotrion - a Laudis hatóanyagaként - minden kukoricatermesztő számára jó ismerős. Széles hatásspektruma mellé kiemelkedő szelektivitás és esőállóság párosul. A Caprenóban - a tienkarbazon-metil hatóanyagnak köszönhetően - ezek a tulajdonságok kiegészülnek a markáns talajon keresztüli hatással, és fontos. a tembotrion kezeléseket tolerálták a beltenyésztett törzsek, mind az egyszeres, mind a kétszeres dózisban. A törzsek átlagában a normál herbicid adagok által okozott tünetek egyik vegyszer esetében sem haladták meg a 15%-ot. A kétszeres mennyiségben kijutatott gyomirtók közül az 1. és az 5

The objective of this research is to characterize the fate of 3 herbicides (tembotrion, s-metolachlor, nicosulfuron) belonging to different chemical families on soil from Limagne region in France Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen - etil 134 g/l: Bayer: lit: Prijavite se da bi videli VP cenu: 19.390,00 din. Trebujte pesticid: Ocenite pesticid: na stanju: H: GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta: lit: Prijavite se da bi videli VP cenu: 1.

Laudis 1 l Gazdabolt

 1. t a HPPD gátlók (triketonok) a legfelkapottabbak. Ezen a gyakorlaton célszerű lenne változtatni két okból is
 2. A tembotrion hatóanyag a HRAC F herbicidcsoporton belül az triketonok hatóanyagcsoportba tartozik, míg az izoxadifen-etil hatóanyag herbicid széfener. Légi kijuttatás : nem engedélyezett 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának el őírásai: 5.1
 3. hatóanyaga: tembotrion; hatásmód: a tembotrion hatóanyag a HRAC F herbicid csoporton belül a triketonok hatóanyag csoportba tartozik. A hatóanyag a növények 4-hydroxyphenylpyruvat dioxygenase (HPPD) enzimjét gátolja, ami a klorofil UV védelmét biztosító karotinoidok bioszintézisében játszik elengedhetetlen szerepet

Tembotrion 345 g/l + Tienkarbazon-metil 68 g/l + Izoxadifen-etil 134 g/l Veszélyes komponensek Figyelmeztető mondatok A 1272/2008 számú EK szabályozás szerint Név CAS szám / EU-szám / REACH Reg. No. Osztályozás Konc. [%] 1272/2008/EK RENDELETE Tembotrion 335104-84-2 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H40 - 2 - Application Sites: Tembotrione is registered as a selective, post-emergence herbicide developed for the control of a broad spectrum of broadleaf and grassy weeds in corn. Type of Formulations: Technical grade manufacturing use product (96.2% tembotrione) and liquid end use product (34.5% tembotrione ( 95 ) Tembotrion Termék típusa: Növényvédő szer ( 68 ) HU 229907 ( 54 ) Benzoilciklohexándionok, eljárás az előállításukra, valamint herbicid és növekedésszabályozó hatású hatóanyagkénti alkalmazásuk ( 92 ) 02.5/989/1/2007 2007.03.23 Engedélyezett termék neve: Laudis ( 93 ) AT 2912 2006.12.2

tembotrion) hatásspekt ru má ból kiesnek egyes gyom nö - vények, amelyek késôbb felszaporodhatnak. Ilyenek például a keserûfû félék, a libatop félék és egyes fészkes virágú gyom növények, mint például a szerbtövis. Megoldás: A kétszikû gyomnövények ellen Zeagran 340 SE kombinációs partnerrel együtt kijuttatott. 44 g/l tembotrion és 22 g/l izoxadifen-etil A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: A kiszerelés térfogata, eszköze: 5 l (eredeti csomagolásban) A csomagolás anyaga: műanyag kanna A növényvédő szer ezen engedélyben és a referencia termék 02.5/2006/2/2007. MgSzHK szám Az utóbbi évek kísérleti tapasztalatai azt mutatják, hogy látványosan felgyorsítja a gyomirtást, ha triketonokkal -mezotrion, tembotrion, szulkotrion- kombinációban juttatjuk ki. Mezotrion. Onyx + Mezotrion (Onyx Duo) Onxy Duo csomagajánlatunk kialakításakor is figyelembe vettük a kísérletek tapasztalatait A mezotrion és tembotrion hatóanyagok egyre népszerűbbek az alkaloida mák posztemergens gyomirtásában. Ezen herbicideknek gyomirtási hatékonyságát vizsgáltuk szántóföldön beállított kisparcellás kísérleti körülmények között, négy ismétlésben,.

Abstract: Tembotrion is one of the most recently introduced herbicides in the triketone group and has been in application in Europe since 2007.Due to its relatively short agricultural use, studies of its impact on human health and the environment are rare. The aim of this study was to develop and validate a method for extraction and determination of tembotrione from rat urine A Laudis erejét adó tembotrion, illetve az Adengo és Monsoon active talajon keresztüli hatástartamát adó tienkarbazon-metil újabb tökéletes párosításnak tűnik. A Capreno két eltérő hatásmódú gyomirtó hatóanyaga rugalmas és biztonságos állománykezelést tesz lehetővé, emellett tartamhatással is rendelkezik kapcsolatban: izoxaflutol, tembotrion, metoszulam, kálium-szorbát és tetrakisz(2,6-dimetilfenil)-m-fenilén-bifoszfát. A nyilvános konzuláció időtartama 45 nap, amely 2012. június 28-án ér véget. A CLH-jelentések és az észrevételek megtételére szolgáló webes űrlap megtalálható az ECHA honlapján Erre olyan készítmények használhatók, amelyek még ilyen állapotban sem fitotoxikusak a kukoricára, illetve fejlettebb gyomnövényeket is képesek elpusztítani. Ilyen például a szulkotrion, mezotrion, valamint az izoxaflutol és a tembotrion hatóanyag

cukkini fordítása a magyar - holland szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén UA115125C2 UAa201400825A UAA201400825A UA115125C2 UA 115125 C2 UA115125 C2 UA 115125C2 UA A201400825 A UAA201400825 A UA A201400825A UA 115125 C2 UA115125 C2 UA 115125C2 Authority UA Ukraine Prior art keywords tembotrion herbicide combination synergic herbicide synergic combination Prior art date 2009-05-27 Application numbe 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairó Tembotrion 335104-84-2 M-tényez ő: 100 (acute), 10 (chronic) Izoxadifen-etil 163520-33- M-tényez ő: 1 (acute) Az ebben a részben említett R mondatok/ figyelmeztet ő mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: ELS ŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1 Az els ősegély-nyújtási intézkedések ismertetés A tembotrion (Laudis*) magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények irtására alkalmas (ld. fénykép), a mák 6-8 leveles állapotában. Csapadékos idő után 3-4 napot várjunk a kezeléssel, hogy a viaszréteg újra képződhessen

Szelektivitásban páratlan páros: Trailer + Tempo csomag

Tembotrion e 12 5 and 150 g h a-1 + surfactant (20 DAS) produced significantly higher g rain yiel d of ma ize followed by tembotri one 150 g h a -1 applied on 30 DAS, tembotrion e 125 g ha -1 app. RU2011147993A - Synergetic herbicides combinations containing tembotrion - Google Patents Synergetic herbicides combinations containing tembotrion Download PDF Info Publication number RU2011147993A.. An investigation was carried out at Varanasi during kharif season of 2017-18 to assess the influence of herbicide (tembotrione 100 g ai. ha-1 (PoE), tembotrione 110 g ai g ai. ha-1 (PoE. Az utóbbi évek kísérleti tapasztalatai azt mutatják, hogy látványosan felgyorsítja a gyomirtást, ha triketonokkal -mezotrion, tembotrion, szulkotrion- kombinációban juttatjuk ki. A képeken egy tenyészedényes kísérlet képein láthatjuk a két kezelés hatékonyságát fakó muharon után 15 nappal 44 g/l (4,31 m/m %) tembotrion gyomirtó hatóanyag; 22 g/l (2,15 m/m %) izoxadifen-etil széfener; Utóvetemény: A Laudis lehetővé teszi a rugalmas vetésváltást. A kezelést követően vethető kultúrák: 4 hónap után: repce, saláta, sárgarépa, őszi árpa, 5 hónap után: őszi búza, tritikálé, vöröshagyma, retek, lucerna

A fajok alaktani leírása. Szúrós szerbtövis: Egyéves, orsógyökerű, általában 20-40 cm magas, szúrós növény.Szélsőséges viszonyok között előfordulhat, hogy csak 10 cm-esre nő, illetve akár a 100 cm-es magasságot is elérheti •Xylem-floem transzporttal, pl. dikamba, tiolkarbamátok, EPTC, tembotrion •Intercelluláris mozgás A herbicidek hatáskifejtésének helyei Sejtalkotórész Mitokondrium Sejtmag Endoplazmatikus retikulum és riboszómák Kloroplaszt Golgi-testek Mikrotubulusok Funkció Légzés RNS, DNS szintézis Protein szintézis Fotoszintézis Sejtfal. Max.kinyúlás traktor közepétől Katalógus szám Termékcsoportok. Összes termék; Agroker H.Rt. cikktörzs. Alkatrész. Akciós alkatrész terméke

Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológiaDigitális Tankönyvtá

Ide tartoznak a HPPD gátlók közül pl. tembotrion, mezotrion, izoxaflutol, az ALS gátlók közül a nagy dózisú, későn kijuttatott metszulfuron-metil; de még a klopiralid és az aminopiralid is képes lehet a károkozásra ОПИСАНИЕЛаудис® е едно от последните постижения на Байер при хербицидите в царевица. Подходящ е за царевица, за зърно и силаж. Лаудис® е напълно системен вегетационен хербицид, поставящ нови стандарти за безопасност. Tembotrion . en. chemical compound. nl. chemische verbinding. The active substance tembotrione, as specified in Annex I, is approved subject to the conditions laid down in that Annex. De werkzame stof tembotrion, als gespecificeerd in bijlage I, wordt goedgekeurd onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden

Fenyércirok elleni védekezés - Agrárágaza

Tembotrion + Isoxadifén-etil (44 g/l + 22 g/l) Veszélyes komponensek Kémiai Név CAS szám / EINECS szám Jelölés(ek) R - mondat(ok) Koncentráció [%] Tembotrion 335104-84-2 Xi, N R43, R50/53 4,31 Izoxadifen-etil 163520-33- Xn, N R22, R43, R50/53 2,16 Szolvens nafta (ásványolaj), erősen aromás. Deutsch: Strukturformel von Tembotrion. Date: 4 February 2018: Source: Own work: Author: Dapperti: Licensing . Public domain Public domain false false: This image of a simple structural formula is ineligible for copyright and therefore in the public domain, because it consists entirely of information that is common property and contains no. als tembotrion de enige werkzame stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien nodig uiterlijk op 31 [] oktober 2015 wordt gewijzigd of ingetrokken, of in the case of a product containing tembotrione as the only active substance, where necessary, amend or [] withdraw the authorisation by 31 October 2015 at the latest; or. SZÓJA TECHNOLÓGIA Területkiválasztás • Legkedvezőbb talaj pH érték: 6,0-6,8. Az optimális szint alatti pH-érték jelentő

Herbicidi - Zaštitna sredstva | Agroklub

tembotrione (ISO); - Substance Information - ECH

Field studies were conducted in central and south-central Texas from 2013 through 2015 to evaluate crop tolerance and efficacy of various preemergence herbicides alone and in combination for weed control in field corn. Acetochlor and pendimethalin alone, S -metolachlor plus mesotrione, and the three-way combination of S -metolachlor plus atrazine plus mesotrione provided the most consistent. Laudis (44 g/l tembotrion + 22 g/l izoxadifen-etil). 1,75-2,25 l/ha dózisban, hatásmechanizmusát tekintve a Callisto 4 SC-hez hasonlóan triketon származék (HPPD inhibitor). Gyomirtási spektruma széles, jól irtja a legtöbb magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényt, nagy előnye, hogy jó mellékhatással bír a mezei acat ellen Könyv: Növényvédelem 2006. december - Az akác és a csillagfürt új károsítói/AZ FVM Élelmiszerlánc-biztonsági Állat- és Növényegészségügyi Főosztály Növény-,.. Allgemeine Informationen zum Herbizideinsatz im Maisanbau . 2 Terbutylazin dagegen mit einem bodenaktiven Wirkstoff mit überwiegender Gräserwirkun

A sokoldalú LaudisSvet24

Tembotrion (LAUDIS): magról kelő egy és kétszikűek (a problémások is). Kukoricával nagyon kíméletes, kés őn kijuttatva is. S-metolaklór + terbutilazin (GARDOPRIM PLUS GOLD): korai poszt kezelésre, 2-3 leveles állapotig. Mezotrion + S-metolaklór + terbutilazin (LUMAX): korai poszt kezelésre EFFECT OF INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT ON NUTRIENT UPTAKE, SOIL AVAILABLE NUTRIENTS AND PRODUCTIVITY OF RAINFED FINGER MILLET Ch. Pallavi*1, B. Joseph2, M.A. Aariff Khan3 and S. Hemalatha4 1Ph.D. Scholar, Department of Agronomy, College of Agriculture, Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad -500030 A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel

Mesotrione - Wikipedi

Trebotin, Srbija - Trenutna prognoza vremena, vremenska prognoza po satima za danas i sutra, detaljna desetodnevna vremenska prognoza i mesečna prognoza vremena. Klimatske informacije sa grafikonima. Država: Srbija, Grad: Trebotin Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida

Gyomirtó : Laudis 5 Lite

A Bizottság határozata (2006. augusztus 25.) a kromafenozid, a haloszulfuron, a tembotrion, a valifenal és a cukkini sárga mozaik vírus legyengített törzse hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban a részletes vizsgálatra benyújtottt dossziék hiánytalanságának. . nombre común: tembotrion (polaco), tembrotriona (español), tembotrione (ISO, inglés).. códigos afanuméricos: AE 0172747. CAS 365400-11-9 (utilizado por EPA). CAS 335104-84-2. CIPAC 790. PC Code 012801. Ingrediente activo: Triquetona con actividad herbicida. Herbicida selectivo de portemergencia que resulta efectivo en el control de un.

Laudis - Herbicidi - Poljoprivredni oglasnik | Agroklub

Crop Science Magyarország - Gyomirtó szere

A Capreno különböző hatásmódú összetevők - tembotrion, tienkarbazon-metil és izoxadifén-etil - kombinációját tartalmazza, ami biztosítja a kiemelkedő hatékonyságot és a gyomrezisztencia kialakulásának megelőzését Tembotrion is een herbicide (een triketon), ontwikkeld door Bayer CropScience, dat voor de maïsteelt bedoeld is. Het is werkzaam tegen een breed spectrum van onkruidgewassen, waaronder gierst, akkerdistel, amarant, paardenbloem en grassen.Het werkt snel (binnen enkele dagen) en langdurig. Tembotrion bezit een dubbel 1,3-diketonfragment, waarbij de ketovorm in evenwicht staat met zijn.

Herbicidní ochrana komonice bílé - Články - Agromanuál

Principles and Practices of Weed Management SS Rana and MC Rana (2016) Department of Agronomy, Forages and Grassland Management College of Agriculture, CSK Himachal Pradesh Krish mezotrion, topramezon, tembotrion) hatásspekt ru - má ból kiesnek egyes gyom nö vények, amelyek ké - sôbb felszaporodhatnak. Ilyenek például a keserûfû-félék, a libatopfélék és egyes fészkes virágú gyom - növények, mint például a szerbtövis. MEGOLDÁS: A kétszikû gyomnövények ellen Zeag Pearl Millet (Pennisetum glaucum): Overview and Management 3 Site Selection Selecting the proper site is the first step in establishing a good stand of pearl millet for forage (tembotrion). EurLex-2 EurLex-2 . Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na [] środki ochrony roślin zawierające flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion na okres upływający najpóźniej w dniu 31 maja 2012 r. EurLex-2 EurLex-2

 • Létezik mágia.
 • Ír tojás.
 • Acana macskatáp akció.
 • Atlétika eb.
 • 50. születésnapi ajándék apának.
 • Bársony klinika vélemények.
 • Károli jogi továbbképző.
 • Nőszirom hagyma.
 • Mi az a mikroprocesszor.
 • Travelling weasels.
 • Mma pályázatok 2020.
 • Varratszedés után mikor lehet dolgozni.
 • Zuhanyfej szett.
 • Új féktárcsa melegszik.
 • Php jelszó titkosítás.
 • Gyermekorvosi ügyelet 10. kerület.
 • Qled lifespan hours.
 • Dekor világítótorony.
 • Kézi fémdetektor ár.
 • Szőke haj festése sötétebbre.
 • Kerekes tv állvány.
 • Mágneses réz karkötő.
 • Nerf modulus távcső.
 • Nagyvárad hírek.
 • Tomcat szerver.
 • Túlzott só fogyasztás.
 • TOM kamera.
 • Bokod rétesház.
 • Pál utcai fiúk könyv ára.
 • Murva tömörítése.
 • Esd védelem wiki.
 • Toto riina elfogása.
 • Lemfo lem5 pro teszt.
 • Újrakezdés idézet.
 • Vad fruttik tartalak szöveg.
 • L5 s1 csigolya.
 • Bögrés joghurtos epres süti.
 • Ágyas szőlő pálinka készítése.
 • Tornádó.
 • Washington melyik államban van.
 • Opel astra h csomagtér világítás biztosíték.